Statusy występujące podczas wysyłki plików JPK są pogrupowane w poniższy sposób:

1xx - Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)

100 - Rozpoczęto sesję przesyłania plików.

101 - Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.

120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.


2xx - Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.


3xx - Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu

300 - Nieprawidłowy numer referencyjny.


4xx - Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.

405 -  Dokument z odwołanym certyfikatem.

406 -  Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

407 -  Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408 -  Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

410 -  Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

412 -  Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 -  Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.

415 -  Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

417 -  Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych autoryzujących

418 -  Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD

419 -  Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących

420 -  Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu

422 -  Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną

423 -  Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

424 -  Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl