Statusy występujące podczas wysyłki plików JPK są pogrupowane w poniższy sposób:

1xx - Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)

100 - Rozpoczęto sesję przesyłania plików.

101 - Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.

120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.


2xx - Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.


3xx - Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu

300 - Nieprawidłowy numer referencyjny.


4xx - Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX.

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

411 - W systemie jest już złożona identyczna deklaracja VAT.

412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.

415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

417 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych autoryzujących.

418 - Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD.

419 - Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących.

420 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu.

422 - Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną.

423 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.

424 - Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących.

425 - Weryfikacja negatywna - niespójne dane.

426 - Nieprawidłowe kodowanie znaków w danych autoryzujących.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.