Plik JPK zawiera błąd formalny, który możliwy jest do wykrycia na etapie weryfikacji na zgodność z oficjalnym schematem, np. nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pozycje lub dane mają niewłaściwy format.

W razie problemów z ustaleniem przyczyny błędu prosimy o poinformowanie nas o tym.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.29.1.4464, TaxMachine PITy 23.3.1.417.