Status 200 oznacza, że plik JPK został przyjęty w systemie Ministerstwa Finansów, Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostało pobrane przez program i zapisane w bazie danych, można podejrzeć jego wizualizację. 


Status 200 może pojawić się wiele godzin po wysyłce, dokumenty z innym statusem należy monitorować korzystając z mechanizmu weryfikacji masowej. Dokumenty ze statusem 4xx, czyli z błędami, nie są już weryfikowane, należy usunąć przyczynę problemu z wysyłką i wysłać dokument ponownie.


Uwaga!!!

Dokumenty przetwarzane są przez system Ministerstwa Finansów z opóźnieniem. Zdarza się, że status 200 dokument otrzymuje dopiero następnego dnia po wysyłce – warto więc wysyłać dokumenty wcześniej, co najmniej na jeden dzień przed wymaganym terminem, aby w razie odrzucenia dokumentu przez system Ministerstwa Finansów (status inny niż 200, błąd 4xx) zdążyć wysłać go ponownie.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.