Status 120 oznacza, że sesja została zakończona poprawnie, dane zostały zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu po stronie systemów Ministerstwa Finansów. Po pewnym czasie należy ponowić weryfikację, np. korzystając z mechanizmu weryfikacji masowej


Jeżeli status 120 utrzymuje się dłużej niż kilka godzin, to może to oznaczać problemy z funkcjonowaniem systemu Ministerstwa Finansów. Wówczas należy zapisać kopię dokumentu korzystając z przycisku "Zapisz jako" i wysłać ponownie.

Nic w ten sposób nie ryzykujemy, w najgorszym przypadku dostaniemy komunikat o przesłaniu duplikatu z identyfikatorem pierwotnego dokumentu. W najlepszym unikniemy składania dokumentu po terminie.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.