Program TaxMachine generuje następujące pliki JPK:

  • JPK_V7 - w wersji M i K, zwany także "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK" obowiązujący od października 2020 i zastępujący dotychczasową deklarację VAT-7(K) i plik JPK_VAT(3). Więcej informacji na temat nowego pliku na stronie administracji skarbowej.
  • JPK_VAT - pozycje wszystkich rejestrów VAT, plik obowiązkowo przekazywany elektronicznie co miesiąc (duzi podatnicy od 1 lipca 2016, średni i mali od 1 stycznia 2017, mikro od 1 stycznia 2018), program obsługuje wszystkie wersje schematu, w tym najnowszy JPK_VAT(3) obowiązujący od stycznia 2018. JPK_VAT obowiązywał do września 2020.
  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, plik przekazywany tylko na żądanie w razie kontroli.
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem, plik przekazywany tylko na żądanie w razie kontroli,
  • JPK_FA - faktury sprzedaży wraz z ich pozycjami, plik przekazywany tylko na żądanie w razie kontroli.


Oprócz tworzenia JPK na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych program umożliwia także importowanie, scalanie, weryfikację i wysyłkę elektroniczną plików JPK. Warto także zapoznać się ze stroną Ministerstwa Finansów na temat JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7): https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.34.1.4745, TaxMachine PITy 24.1.1.438.