Poniższy film pokazuje jak tworzy się korekty rocznych zeznań PIT na podstawie wcześniej wysłanej e-deklaracji. Korekty innych e-deklaracji tworzy się w ten sam sposób. Inną opcją dla zeznań tworzonych na podstawie prowadzonych w programie ewidencji jest ponowne utworzenie zeznania, przeliczenie go na podstawie ewidencji jak w temacie o PIT-36 czy PIT-28 i wskazanie celu złożenia "korekta".Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.