Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. 


Po dodaniu załącznika PIT/B i kliknięciu "Wylicz" niektóre pola zeznania są uzupełniane automatycznie na podstawie ewidencji księgowych, wpisanych kwot opłaconych składek ZUS, należnych zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Uważajmy jednak, wszelkie wcześniej wprowadzone kwoty w tych polach po kliknięciu "Wylicz" zostaną nadpisane!


Program uzupełnia też pole zaliczek wpłaconych kwotą zaliczek należnych z działalności gospodarczej, kwotę tą należy zweryfikować przed wysłaniem zeznania. Sumę wpłaconych zaliczek należy także skorygować w przypadku występowania zaliczek z innych źródeł niż działalność gospodarcza rozliczana w programie, formularz nie robi tego automatycznie, obowiązkiem podatnika jest wpisać sumę faktycznie opłaconą po zweryfikowaniu sum płatności. Jednocześnie program zwraca uwagę na ewentualne rozbieżności między kwotą zaliczek należnych i wpłaconych ze wszystkich źródeł dochodu, ostrzeżenia te ignorujemy tylko w przypadku stwierdzenia nie wpłacenia wszystkich zaliczek w ostatecznym terminie do 20-tego stycznia roku następnego. 


Pamiętajmy, że opłacanie zaliczek po terminie może powodować naliczenie odsetek. Jeżeli te odsetki nie były uwzględniane w przelewach to kwota faktycznie opłaconych zaliczek do wykazania w PIT-36 może być niższa niż suma przelewów. W razie wątpliwości warto jest zadzwonić do działu księgowości swojego US w celu weryfikacji wartości wpłaconych kwot.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.