Status 407 oznacza, że przesłano ponownie ten sam dokument. Aby pobrać UPO dla dokumentu pierwotnego należy skopiować numer referencyjny z komunikatu błędu do pola "Identyfikator" w oknie wysyłki i zweryfikować dokument ponownie. Ewentualnie pobrać UPO dla pierwotnego dokumentu.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.