Status 411 oznacza, że przesłano ponownie taką samą część deklaracyjną w JPK_V7. Jeżeli składana jest korekta JPK_V7 i dotyczy ona tylko części ewidencyjnej to przed ponowną wysyłką usuń część deklaracyjną z pliku.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.