Wymagane jest upoważnienie podatnika do wysyłki dokumentu w jego imieniu. Pełnomocnictwo na druku UPL-1 podatnik składa w swoim Urzędzie Skarbowym (druk dostępny w programie). Dotyczy to także wspólników spółki podpisujących dokumenty w imieniu spółki.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.