Poniżej lista najczęstszych problemów z nowymi plikami JPK_V7 wraz z ich rozwiązaniami.

 

Problem 

Przyczyna 

Rozwiązanie 

Podczas generowania pliku dla osoby fizycznej pojawia się komunikat o braku imienia, nazwiska lub daty urodzenia.


Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pól imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

Brak wpisanych imienia, nazwiska lub daty urodzenia w oknie edycji firmy, zakładka "Dane personalne".


Ewentualnie błędne oznaczenie podatnika jako "osoba fizyczna".

Uzupełnić lub poprawić wymagane pola w oknie edycji firmy/podatnika.


Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.


Wygenerować plik ponownie.

Podczas generowania pliku pojawia się komunikat o braku adresu e-mail.

Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pola <Email>.

Nie podano adresu e-mail podatnika.

Podać adres e-mail do wysyłki JPK w oknie edycji firmy/podatnika, zakładka "Podatki". Ewentualnie podać globalny adres do wysyłki JPK w oknie konfiguracyjnym.

Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

Wygenerować plik ponownie.

Brak możliwości wysyłki pliku z zastosowaniem danych autoryzacyjnych dla osoby fizycznej.

Dla niezaktualizowanego programu błąd 422 po wysyłce.

Nie oznaczono firmy jako "osoba fizyczna" i plik został wygenerowany jak dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

Zaznaczyć "Osoba fizyczna" w oknie edycji firmy/podatnika.

Zaktualizować program jeżeli istnieje możliwość wysyłki pliku wygenerowanego dla podatnika nie będącego osobą fizyczną z użyciem danych autoryzacyjnych. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

Wygenerować plik ponownie.

Błędy sygnalizowane przez program Klient JPK 2.0.

Klient JPK 2.0 nie obsługuje plików JPK_V7.

Nie stosować tego programu do wysyłki JPK_V7. Wysyłać pliki bezpośrednio z programu.

Brak możliwości utworzenia JPK_V7K z menu "e-Dokumenty" zakładki "Dokumenty księgowe".

Program tworzy odpowiednią wersję pliku automatycznie na podstawie pola "VAT-7 kwartalny" z zakładki "Podatki" okna edycji firmy.

Zaznaczyć pole "VAT-7 kwartalny" na zakładce "Podatki" okna edycji firmy i wygenerować JPK_V7K.

 

Problemy z podpisywaniem plików i wysyłką spowodowane przez antywirusy

Osobną kategorią ostatnio często występujących problemów jest blokowanie aktualizacji i innych funkcji programu przez niskiej jakości antywirusy. Mogą one blokować wysyłkę i podpisywanie plików JPK, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego w trakcie podpisywania lub wysyłki, po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku lub długo utrzymuje się status 120 i ostatecznie, po dłuższym czasie, przychodzi komunikat o błędzie.

Prosimy o ich nie stosowanie razem z programem TaxMachine. Więcej na ten temat na stronie pobierania programów:

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy spowodowane przez błędne uprawnienia

Problemy z uprawnieniami do plików/katalogów, czasami wprowadzane po aktualizacji systemu Windows, objawiają się podobnie jak te powodowane przez antywirusy, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego lub po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku, ewentualnie długo utrzymujący się status 120 i komunikat o błędzie po nim.

Aby potwierdzić lub wykluczyć tego typu problem należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił. Jeżeli tak uruchomiony program działa prawidłowo to należy zlecić sprawdzenie uprawnień specjaliście. Można też spróbować odinstalować program, pobrać najnowszy instalator i uruchomić go "jako administrator".

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy powodowane przez błędne pliki konfiguracyjne

Ten problem nie jest bezpośrednio związany z plikami JPK_V7, ale może powodować brak możliwości uruchomienia programu. Najnowsze deinstalatory programu kasują pliki ustawień (poza bazami danych, nie jest kasowana baza główna, baza REGON i baza konfiguracyjna ldb.db), tak więc deinstalacja i ponowna instalacja może w tym przypadku pomóc.

Jeżeli program był zainstalowany wcześniej to konieczne może być zainstalowanie z aktualnego instalatora, odinstalowanie, i ponowna instalacja z tego instalatora. Spowoduje to usunięcie błędnych plików ustawień. Jeżeli ta procedura nie pomoże, to problem może mieć inną przyczynę, w tym omówione wyżej problemy powodowane przez antywirusy lub błędy uprawnień.

Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.