Program TaxMachine obsługuje wysyłkę deklaracji przez internet do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. 


Obsługiwane jest podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zwykle karta chipowa z certyfikatem) oraz podpis w postaci danych autoryzujących (przychód z PIT za rok o dwa lata wstecz niż rok wysyłki, numer NIP lub PESEL). E-deklaracji nie można podpisywać profilem zaufanym, tylko dla plików JPK istnieje taka możliwość.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.