Aby wysłać zeznanie do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje należy nacisnąć przycisk e-Deklaracje.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl