Jeśli zeznanie jest wysyłane bez użycia podpisu elektronicznego, z zastosowaniem danych autoryzacyjnych, to w polu Kwota przychodu za poprzedni rok wpisać sumę przychodu podatnika z deklaracji PIT za rok bieżący minus 2.


Dane autoryzujące składają się z następujących elementów:

  • identyfikator podatkowy NIP lub PESEL,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu, wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.


Program automatycznie wpisuje wszystkie dane poza przychodem. Przychód może też być uzupełniony automatycznie jeżeli w tym roku już wysyłano e-deklaracje dla tego podatnika. Możliwe jest także automatyczne odszukanie kwoty przychodu w bazie danych programu jeżeli poprzedni PIT był także utworzony w TaxMachine.


Z tego sposobu wysyłki mogą korzystać tylko osoby fizyczne, dodatkowo nie wszystkie deklaracje można wysyłać bez podpisu. Dla e-deklaracji, których nie można wysyłać w ten sposób, okno wysyłki nie pozwoli na wybór tego sposobu autoryzacji. W przypadku braku opcji wysyłki z użyciem danych autoryzacyjnych dla osoby fizycznej należy sprawdzić, czy zaznaczono odpowiednie opcje rodzaju podatnika w oknie edycji firmy oraz na e-deklaracji.


Zobacz też temat: Status 414 - błąd w danych autoryzacyjnych.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.