Jeżeli otrzymano status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu), to prawdopodobnie doszło do jednej z poniższych sytuacji:


 • Popełniono błąd w danych identyfikacyjnych, przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • wpisano nieprawidłowy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka,
  • błędnie wpisano nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak,
  • błędnie wpisano pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisano również drugie imię np. Jan Adam,
  • błędnie wpisano nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, imię tam gdzie nazwisko,
  • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np. zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu PDF: DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD) - nie dotyczy to programu TaxMachine.


 • W danych autoryzujących wpisano błędną kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Najczęstsze błędy to:
  • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2022 rok, lub z PIT za rok wcześniejszy niż 2021,
  • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99,00 lub 99,10 zamiast 99,14 (kwota zaokrąglona),
  • podawanie łącznej kwoty przychodów podatnika i jego małżonka (w przypadku wspólnych rozliczeń) – w celach autoryzacyjnych powinna być wskazywana tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r., poz. 1802),
  • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2021 r. podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, ale rozliczał się na innym formularzu (np. za 2022 rok chce złożyć zeznanie PIT-38, a za 2021 r. nie dokonywano rozliczenia na takim formularzu, ale za 2021 r. został złożony formularz PIT-37 – w takiej sytuacji, w danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu, która wynika ze złożonego do urzędu PIT-37).


Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się ponownie status 414, skontaktuj się z właściwym urzędem skarbowym i wyjaśnij niezgodności.


Podpisując e-deklaracje danymi autoryzacyjnymi w roku 2023 należy podać kwotę przychodu z PIT za rok 2021.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.