Status 412 – weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia).


Występuje w sytuacji, kiedy zestaw danych identyfikacyjnych: NIP, PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia zawarty w bloku danych autoryzujących do podpisywania dokumentu jest niezgodny danymi zawartymi w bloku danych identyfikacyjnych w zeznaniu.


Przyczyną otrzymania statusu 412 może być:

  • wpisywanie w danych autoryzujących danych małżonka (drugiego podmiotu na zeznaniu).


Rozwiązaniem może być:

  • wpisanie w danych autoryzujących danych podatnika (pierwszego podmiotu na zeznaniu).


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.