Aktualnie usługa e-deklaracje zwraca następujące statusy:

 • 100 - Błędny komunikat SOAP 
 • 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO 
 • 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO 
 • 200 - Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO 
 • 300 - Brak dokumentu 
 • 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
 • 302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
 • 303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
 • 306 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
 • 400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem 
 • 401 – Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd 
 • 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji 
 • 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
 • 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem 
 • 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem 
 • 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 
 • 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 
 • 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie 
 • 409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów 
 • 410 – Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą 
 • 411 – Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym 
 • 412 – Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia) 
 • 413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 
 • 414 – Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu) 
 • 415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików 
 • 416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony 
 • 417 – Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment 
 • 418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego 
 • 419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania) 
 • 420 - Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1 
 • 421 - Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP 
 • 422 – Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną 
 • 423 - Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem 
 • 424 - Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona 
 • 425 - Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem państwa, do którego kierowany jest wniosek 
 • 460 - Nieprawidłowa struktura NIP 
 • 461 - Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak 
 • 462 - Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN 
 • 463 - Nieprawidłowa struktura Kodu BIC 
 • 464 - W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2 
 • 465 - W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów 
 • 466 - Nieprawidłowe podsumowanie kwot 
 • 467 - Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 100 i 102 to potencjalnie przejściowe błędy po stronie systemu Ministerstwa Finansów, kod 300 oznacza błędny numer referencyjny dokumentu (brak dokumentu w systemie), kody 301-306 to dokument w trakcie przetwarzania, numery od 400 w górę oznaczają błędy i konieczność ponownej wysyłki po usunięciu przyczyny błędu.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.