Status dokumentu 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji - oznacza, że nie złożono w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa do składania e-deklaracji dla właściciela podpisu elektronicznego (przy wysyłce z elektronicznym podpisem kwalifikowanym). 

Przed wysyłką e-deklaracji dla osoby prawnej, spółki osób fizycznych, innego podmiotu nie będącego osobą fizyczną lub innej osoby fizycznej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym druk UPL-1. Druk ten jest dostępny w programie TaxMachine.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.