Prawidłowo wypełnioną deklarację (zeznanie/wniosek), poprawnie zweryfikowaną i przyjętą do systemu e-Deklaracje, można złożyć tylko raz. Próba wysłania kolejnej deklaracji, z takim samym identyfikatorem podatkowym, zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu: „411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym". W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji (zeznania), jako cel złożenia deklaracji należy zaznaczyć opcję „korekta" w pozycji „Cel złożenia formularza".

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.