W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące") składanych za rok 2024 – w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2022.


Jako kwotę przychodu za rok 2022 należy rozumieć:


  •    PIT-28(24) – poz. 50,
  •    PIT-36(29) – poz. 61, 63, 65, 125 albo poz. 62, 64, 66, 187, jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
  •    PIT-36L(18) – poz. 21 albo 26,
  •    PIT-37(28) – poz. 36, 38, 40, 72 albo poz. 37, 39, 41, 106, jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek
  •    PIT-38(15) – poz. 24 albo 34,
  •    PIT-39(11) – poz. 20,
  •    PIT-40A(20) – poz. 36 albo 38.


W przypadku, gdy za rok 2022 nie zostało złożone żadne z ww. zeznań/rozliczeń, w polu kwota przychodu za rok 2022 należy wpisać wartość „0" (zero).


Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku możesz znaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.


Program TaxMachine umożliwia automatyczne pobranie kwoty przychodu z właściwego pola zeznania PIT za poprzedni rok jeżeli zeznanie to znajduje się w bazie danych programu.


Zobacz też temat: Status 414 - błąd w danych autoryzacyjnych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.