W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące") składanych za rok 2023 – w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2021.


Jako kwotę przychodu za rok 2021 należy rozumieć:


  • PIT-28 – wariant (22) – poz. 46,
  • PIT-36 – wariant (27) poz. 116 albo poz. 173 jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-36L – wariant (16) – poz. 20 lub poz. 25,
  • PIT-37 – wariant (26) - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-38 – wariant (14) – poz. 24,
  • PIT-39 – wariant (10) – poz. 20,
  • PIT-40A – wariant (20) – poz. 38 lub poz. 40.


W przypadku, gdy za rok 2021 nie zostało złożone żadne z ww. zeznań/rozliczeń, w polu kwota przychodu za rok 2021 należy wpisać wartość „0" (zero).


Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku możesz znaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.


Program TaxMachine umożliwia automatyczne pobranie kwoty przychodu z właściwego pola zeznania PIT za poprzedni rok jeżeli zeznanie to znajduje się w bazie danych programu.


Zobacz też temat: Status 414 - błąd w danych autoryzacyjnych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.