Podpisywanie i wysyłka e-deklaracji i plików JPK wykonywana jest w ten sam sposób, poniżej pokazano wysyłkę pliku JPK podpisanego certyfikatem. Wysyłka nie powiodła się ze względu na brak pełnomocnictwa UPL-1 dla fikcyjnego podmiotu. 

Pamiętajmy, że wysyłka z podpisem kwalifikowanym osoby innej niż podatnika czy płatnika, wymaga złożenia przez podatnika pełnomocnictwa dla podpisującego na druku UPL-1. Dotyczy to także wspólnika spółki podpisującego dokumenty za spółkę. Brak pełnomocnictwa spowoduje odrzucenie tak podpisanego dokumentu.


Certyfikat musi być zarejestrowany w magazynie certyfikatów osobistych użytkownika (magazyn "MY") aby był widoczny w programie. Oprogramowanie wystawcy certyfikatu powinno automatycznie rejestrować certyfikat w tym magazynie, jeżeli tak się nie dzieje to prosimy konsultować się z instrukcją obsługi certyfikatu lub infolinią wystawcy.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.