Urzędowe Poświadczenie Odbioru można podejrzeć po wysyłce z poziomu okna dokumentu.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4006, TaxMachine PITy 22.1.1.333.