Urzędowe Poświadczenie Odbioru można podejrzeć po wysyłce z poziomu okna dokumentu.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl