Do najczęstszych przyczyn problemów w działaniu programu należą:

 1. Błędne lub uszkodzone pliki konfiguracyjne: aby usunąć przyczynę należy zresetować ustawienia programu naciskając Ctrl + Alt + R, przed resetowaniem program najlepiej uruchomić ponownie, po resecie także wymagane jest ponowne uruchomienie programu. Innym sposobem na usunięcie uszkodzonych plików jest odinstalowanie i ponowna instalacja programu z aktualnego instalatora. Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.
 2. Brak lub uszkodzenie plików programu, należy odinstalować program i zainstalować ponownie z aktualnego instalatora, instalator należy uruchomić "jako administrator". 
 3. Problemy powodowane przez antywirusy lub zapory. Niskiej jakości antywirusy są najczęstszą przyczyną problemów z aktualizacją, rejestracją, wysyłką e-dokumentów, ale też z uruchamianiem programu i wczytywaniem wzorców dokumentów. Aby zweryfikować czy antywirus/zapora powoduje problemy należy ją wyłączyć i sprawdzić działanie programu. Konieczna może być reinstalacja programu jeżeli jego pliki zostały usunięte. 
  Prosimy korzystać z systemowego antywirusa wbudowanego w Windows 10.
 4. Problemy wynikające z braku uprawnień, należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił, jeżeli tak to należy skorygować uprawnienia, ewentualnie przeinstalować program jak w punkcie 2, instalator uruchomić "jako administrator".
 5. Przestarzały system operacyjny, program wymaga obecnie minimum Windows 7 SP 1 w wersji 64-bit, ale zalecane jest najnowszy Windows 10, na Windows 7 niektóre funkcje online mogą nie działać. Na wcześniejszych systemach program już się nie instaluje.
 6. W przypadku pracy wielostanowiskowej problem może leżeć po stronie serwera MySQL, prosimy sprawdzić czy serwer został zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z zaleceniami, ewentualnie zainstalować serwer MariaDB, który nie wymaga specjalnej konfiguracji przy instalacji w Windows.
  Praca wielostanowiskowa (równoczesna praca na tej samej bazie danych z wielu stanowisk) nie jest możliwa z bazą SQLite udostępnianą na udziale sieciowym. 
 7. Problemy z podpisem kwalifikowanym często są spowodowane przez błędne uprawnienia lub przestarzałe oprogramowanie obsługujące kartę kryptograficzną, należy przeinstalować program obsługujący kartę, pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony dostawcy certyfikatu i zainstalować "jako administrator". Ewentualnie zainstalować ponownie certyfikat w magazynie certyfikatów osobistych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl