Automatycznie aktualizacje programu TaxMachine

Najczęściej problemy z automatyczną aktualizacją są spowodowane przez program antywirusowy i/lub zaporę sieciową. Blokada może także wystąpić na poziomie zapory uruchomionej w Państwa infrastrukturze sieciowej.

Program wyświetla komunikat w razie braku możliwości połączenia się z serwerem aktualizacyjnym, ale nie wszystkie problemy występujące podczas aktualizacji będą sygnalizowane w ten sposób. Połączenie z serwerem aktualizacyjnym może się udać, ale po ściągnięciu plików może wystąpić problem podczas ich podmieniania lub podczas uruchamiania instalatora.


Problemy tego typu najczęściej powodowane są przez darmowe lub tanie antywirusy, np. Avast, G-Data, AVG. Darmowy antywirus Windows Defender wbudowany w Windows 10 i Windows 11 nie powoduje tego typu problemów i jest wystarczający w większości przypadków.

Manualna aktualizacja

Jeżeli automatyczna aktualizacja z jakiegoś powodu nie działa to program można aktualizować instalując ponownie z najnowszego instalatora. Instalatory dostępne są na stronie: https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html.

Manualna aktualizacja może być przeprowadzana tylko jeżeli wpisana licencja posiada aktualną subskrypcję aktualizacji. W przypadku braku subskrypcji zainstalowanie zbyt nowej wersji programu spowoduje, że część funkcji programu, wprowadzonych lub zaktualizowanych po dacie wygaśnięcia subskrypcji, nie będzie dostępna.

Subskrypcję aktualizacji można zamówić na: https://sklep.taxmachine.pl/13-subskrypcje-aktualizacji.

Dodawanie wyjątków w programach antywirusowych i zaporach

Aby uniknąć problemów z aktualizacjami warto dodać program TaxMachine do listy wyjątków antywirusa i/lub zapory sieciowej. Sposób przeprowadzenia tej operacji zależny od zainstalowanego antywirusa/zapory. Prosimy pamiętać, że dodanie samego pliku wykonywalnego lub katalogu z programem może nie wystarczyć, należy też pamiętać o całym katalogu roboczym programu, domyślnie jest to C:\Users\Public\Documents\TaxMachine.Aktualna wersja program TaxMachine to: 3.35.1.4774, a TaxMachine PITy: 24.2.1.449.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.