Program zapisuje przebieg wykonania w plikach tekstowych, ich lokalizacja to C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty\TaxMachine\logs, najszybszą metodą na dotarcie do tych plików jest skorzystanie z opcji "Katalogi programu/Otwórz katalog z logami" na zakładce "Konfiguracja" głównego okna programu:
W celu ich analizy należy przesłać kilka ostatnich katalogów skompresowanych np. 7-zip'em.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.