Program zapisuje przebieg wykonania w plikach tekstowych, ich lokalizacja to C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty\TaxMachine\logs, najszybszą metodą na dotarcie do tych plików jest skorzystanie z opcji "Katalogi programu/Otwórz katalog z logami" na zakładce "Konfiguracja" głównego okna programu.
W celu ich analizy należy przesłać kilka ostatnich katalogów skompresowanych np. 7-zip'em.

Aby oszczędzać miejsce na dysku stare logi są kasowane po trzech dniach od utworzenia.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.