Program nie będzie działał prawidłowo w trybie zgodności, należy go wyłączyć. Aby sprawdzić czy tryb zgodności jest włączony należy kliknąć prawym przyciskiem na skrócie do programu lub pliku programu tmxp.exe, kliknąć Właściwości, zakładka Zgodność, pole "Uruchom w trybie zgodności z:" musi być odznaczone. Pozostałe pola w grupie Ustawienia także nie mogą być zaznaczone. Należy też sprawdzić ustawienia dla wszystkich użytkowników, kliknąć przycisk "Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.