Przywracanie wszystkich ustawień

Program ma wbudowaną opcję przywracania wszystkich ustawień okien, widoków i drukarek do stanu domyślnego. Jest to przydatne jeżeli występują błędy w plika przechowujących ustawienia, w tym występują problemy z wydrukiem z powodu zapamiętanych błędnych ustawień sterownika drukarki. Jest to także przydatne jeżeli poprzestawialiśmy np. przyciski na wstążkach lub plik przechowujący układ wstążki jest uszkodzony i chcemy przywrócić wszystkie wstążki do domyślnego układu.


Aby przywrócić ustawienia klikamy na Ustawienia domyślne na zakładce Konfiguracja:
Aby zresetować wszystkie ustawienia klikamy Przywróć wszystkie domyślne ustawienia. Kolejne pozycje służą do przywracania tylko ustawień okien, ustawień drukarek i usuwania wszystkich filtrów.

Przywracania wszystkich ustawień z klawiatury

Aby przywrócić wszystkie ustawienia w głównym oknie programu naciskamy na klawiaturze CTRL + ALT + R. W ten sposób przywrócimy ustawienia jeżeli nie widać przycisków przywracania na wstążce z powodu uszkodzenia pliku przechowującego układ wstążki.

Resetowanie samej wstążki

Układ wstążki może być przywracany poprzez użycie mechanizmu opisanego wyżej. Jeżeli jednak chcemy tylko przywrócić układ wstążki, bez resetowania ustawień innych okien i widoków, lub nie możemy odszukać przycisku przywracania ustawień z powodu błędu w pliku ustawień wstążki, należy kliknąć prawym przyciskiem na wstążce i kliknąć Personalizuj wstążkę:
Następnie klikamy Resetuj/Resetuj wszystkie zmiany:
i klikamy OK.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.