Problem:

Po aktualizacji programu przy próbie uruchomienia programu wyświetla się systemowy komunikat o braku pliku wykonywalnego tmxp.exe lub występuje inny problem z uruchomieniem programu.

Przyczyna:

W czasie aktualizacji programu wystąpił błąd, który spowodował uszkodzenie plików programu. Problem mógł wystąpić podczas pobierania plików lub podczas próby ich podmiany lub uruchomienia. Problemy tego typu najczęściej są spowodowane przez program antywirusowy lub zaporę sieciową.

Rozwiązanie problemu:

Należy pobrać najnowszy instalator programu i zainstalować program ponownie.

Jeżeli to nie pomoże to należy całkowicie odinstalować program, i następnie usunąć pliki i podkatalogi z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine (w tym katalogu mogą być też pliki baz danych *.db, nie należy ich nie kasować!), a także usunąć katalog C:\Users\[NazwaUżytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine. Następnie zainstalować program ponownie z najnowszego instalatora pobranego ze strony: https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html.

Prosimy dodać program TaxMachine i wszystkie katalogi do listy wyjątków w programie antywirusowym/zaporze sieciowej aby mieć pewność, że problem nie będzie się powtarzał.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.