Poniższy film pokazuje jak wprowadzić i aktywować licencję TaxMachine:
Problemy z aktywacją


Czasami mogą wystąpić problemy z automatyczną aktywacją programu. Ich źródłem w większości przypadków są programy antywirusowe lub zapory sieciowe. Mogą one blokować komunikację z serwerem aktywacyjnym.

Możliwe rozwiązania tego problemu:

  • wyłączenie antywirusa i/lub zapory na czas aktywacji,
  • dodanie programu TaxMachine do listy zaufanych programów w antywirusie lub zaporze.


Może się też zdarzyć, że połączenie będzie zablokowane gdzieś dalej w sieci, poza naszym komputerem lub siecią. Jedyne co można w tym przypadku zrobić to wykonać ręczną aktywację, prosimy w takim przypadku o kontakt.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.