Poniższy film pokazuje jak wprowadzić i aktywować licencję TaxMachine:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl