Problemy z uruchamianiem programu mogą wynikać z zainstalowania więcej niż jednej kopii w osobnych katalogach. 

Jeżeli ręcznie przeniesiono katalog z plikami wykonywalnymi to w systemie mogą istnieć dwie wersje programu, z czego tylko jedna będzie podlegać automatycznej aktualizacji, ponieważ pobierany instalator z aktualizacją przeprowadza aktualizację tylko w katalogu pierwotnej instalacji. Typowym objawem wówczas jest to, że program po ponownej instalacji z aktualnego instalatora działa prawidłowo, a po następnym uruchomieniu ze skrótu wskazującego na starą wersję wracają problemy, z powodu których wykonano ponowną instalację.

Aby rozwiązać ten problem należy usunąć starą instalację i wszystkie ikony (skróty) wskazujące na inne lokalizacje programu. Następnie odinstalować program i zainstalować go ponownie. Prosimy zauważyć, że samo odinstalowanie programu to za mało, deinstalator usuwa tylko program w ostatniej lokalizacji.

Ogólną zasadą jest, że program TaxMachine (pliki wykonywalne) może być zainstalowany tylko w jednym katalogu, ale można tworzyć osobne katalogi robocze, np. w celu korzystania z więcej niż jednej licencji na jednym komputerze.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.