Błędy podczas podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym często są powodowane przez błędne uprawnienia lub przestarzałe oprogramowanie obsługujące kartę kryptograficzną, należy przeinstalować program obsługujący kartę, pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony dostawcy certyfikatu i zainstalować "jako administrator". Ewentualnie zainstalować ponownie certyfikat w magazynie certyfikatów osobistych.


W przypadku komunikatu o braku klucza prywatnego, np.: "zestaw kluczy nie istnieje", "nie można znaleźć certyfikatu", należy sprawdzić czy wskazano prawidłowy certyfikat oraz czy karta kryptograficzna lub inny nośnik klucza prywatnego jest podłączony do komputera. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.