Certyfikat kwalifikowany musi być zarejestrowany w magazynie certyfikatów osobistych użytkownika (magazyn "MY") aby był widoczny w programie. Oprogramowanie wystawcy certyfikatu powinno automatycznie rejestrować certyfikat w tym magazynie, jeżeli tak się nie dzieje to prosimy konsultować się z instrukcją obsługi certyfikatu lub infolinią wystawcy. 


Ministerstwo Finansów przygotowało także instrukcję konfiguracji certyfikatów dla potrzeb podpisywania e-deklaracji, aktualna wersja jest dostępna na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-zlozyc-e-deklaracje/instrukcje/


Poniżej pokazano o który dokument na stronie ministerialnej chodzi:

Podczas składania podpisu system Windows musi mieć dostęp do klucza prywatnego danego certyfikatu. W przypadku wystąpienia błędu "Zestaw kluczy nie istnieje" należy sprawdzić, czy czytnik kart kryptograficznych jest podpięty do komputera oraz czy włożono do niego kartę, a także czy wskazano właściwy certyfikat.


Poniżej pokazano przykładową zawartość magazynu certyfikatów osobistych z certyfikatem kwalifikowanym Sigillum.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.