Własne wzory dokumentów, szablonów i wiadomości e-mail należy wskazać w oknie konfiguracji programu. Opcje te pokazano na poniżej. 


UWAGA! Własnych plików nie wolno umieszczać w żadnych katalogach programu, instalator może je skasować podczas następnej aktualizacji.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.