Przenoszenie danych między bazami można przeprowadzać z użyciem standardowych mechanizmów eksportu do pliku i importu z pliku.Opcja ta jest dostępna między innymi dla dokumentów księgowych, faktur, e-deklaracji i innych dokumentów. 


Nie ma natomiast możliwości łączenia baz danych czy przenoszenia całych firm.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.