Uszkodzenie bazy danych najczęściej spowodowane jest problemami sprzętowymi, zanikiem zasilania, problemami z połączeniem sieciowym, brakiem miejsca na dysku z bazą danych, problemami po stronie serwera MySQL/MariaDB, czasem programy antywirusowe mogą blokować dostęp do plików SQLite i powodować uszkodzenia. Mogą także wystąpić po ataku hakerskim na serwer. 


Ze względu na realne ryzyko uszkodzenia bazy i utraty danych zaleca się wykonywanie kopii bazy danych programu TaxMachine minimum raz dziennie, najlepiej na kilku stanowiskach przy pracy wielostanowiskowej.


W przypadku uszkodzenia bazy danych należy odtworzyć ostatnią kopię bazy danych utworzoną przed wystąpieniem tego problemu. 


Jeżeli uszkodzenie nastąpiło podczas aktualizacji schematu bazy danych to ostatnia kopia znajduje się na stanowisku na którym przeprowadzono aktualizację, jest ona obowiązkowo wykonywana przed rozpoczęciem aktualizacji schematu i znajduje się w katalogu określonym w ustawieniach programu związanych z kopiami baz danych, domyślnie jest to katalog "C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\kopie". 


Zauważmy, że odtworzenie kopii do uszkodzonej na poziomie plików bazy MySQL/MariaDB może nie naprawić problemu, dlatego w przypadku uszkodzenia bazy MySQL/MariaDB zalecane jest odtworzenie kopii do nowej bazy i wskazanie jej w opcjach programu po odtworzeniu. Dla baz SQLite nie jest to konieczne bowiem odtworzenie kopii polega w tym przypadku na zastąpieniu pliku bazy plikiem kopii, który sam też jest bazą danych SQLite.


Nie zaleca się pracowania na uszkodzonej bazie danych, bowiem wszystkie zmiany w bazie wprowadzone po utworzeniu ostatniej prawidłowej kopii nie będą widoczne po jej odtworzeniu. Ewentualne utracone w ten sposób dane można spróbować przenieść z uszkodzonej bazy do kopii korzystając z mechanizmów eksportu do pliku (z uszkodzonej bazy) i importu z pliku (do odtworzonej kopii). Mechanizm ten jest dostępny dla dokumentów księgowych, e-dokumentów (formularze, e-deklaracje, pliki JPK), dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych. Jeżeli chcemy skorzystać z tej możliwości to kopię należy odtworzyć do nowej bazy.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.