Zakładka konfiguracji baz danych umożliwia wprowadzenie informacji niezbędnych do połączenia się z bazą danych oraz daje możliwość zdefiniowania listy dostępnych baz danych. Dzięki zdefiniowaniu listy można szybko przełączać aktualnie używaną bazę z poziomu okna głównego programu (na zakładce "Konfiguracja" wstążki głównego okna programu).


Aby dodać bazę do listy należy wpisać jej dane, przetestować połączenie (przycisk "Testuj połączenie") i kliknąć "Dodaj do listy baz". Aby usunąć pozycję z listy należy ją wskazać i kliknąć małą ikonkę "-" na dole po lewej stronie listy baz danych.


Pamiętajmy, że aby skorzystać z serwera MySQL należy go najpierw zainstalować i skonfigurować.


UWAGA!

Prawidłowe skonfigurowanie kopii jest warunkiem zachowania danych w przypadku awarii komputera. Kopie powinny być przechowywane na innym wolumenie niż ten, na którym przechowywana jest baza danych (domyślnie wolumen systemowy, dokumenty publiczne, katalog "TaxMachine"). Tylko w ten sposób można uniknąć utraty danych w przypadku awarii sprzętowej.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.