Informacje o wcześniejszych aktualizacjach dostępne są na: 

https://taxmachine.pl/aktualnosci/

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.26.1.4254, TaxMachine PITy 23.1.1.368.