Informacje o wcześniejszych aktualizacjach dostępne są na: 

https://taxmachine.pl/aktualnosci/

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.34.1.4745, TaxMachine PITy 24.1.1.438.