W przypadku zagubienia danych najczęstszą przyczyną jest ich przefiltrowanie, w TaxMachine istnieją dwa mechanizmy filtrowania.

Stary system dostępny po prawej stronie dla niektórych widoków
Dla widoków tabelarycznych dostępne są bardziej zaawansowane opcji filtrowania, sortowania i grupowania
Wyłączenie wszystkich filtrów.

Wszystkie filtry można wyłączyć za pomocą opcji pokazanej poniżej. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.