Narzędzie konwersji baz danych służy do przenoszenia danych między różnymi bazami, np. z bazy SQLite do MariaDB/MySQL. Należy wpisać dane bazy źródłowej i docelowej i kliknąć "Kopiuj dane ...".

Zawartość bazy docelowej będzie usunięta podczas konwersji.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl