Zastosowanie serwera MySQL/MariaDB umożliwia pracę zdalną, przez internet. Należy udostępnić połączenie z serwerem z zewnątrz, najlepiej z zastosowaniem połączenia VPN z siecią firmową. Konfigurację należy zlecić fachowej osobie.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.