Pobranie serwera MySQL


Najnowszą wersję serwera MySQL można pobrać z:

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html


Adres głównej strony:

https://dev.mysql.com/


Po pobraniu uruchamiamy instalator. Należy zainstalować komponenty: MySQL Server i MySQL Workbench. Reszta komponentów może być instalowana w razie potrzeby, do działania programu TaxMachine nie są one potrzebne.


Instalacja i wstępna konfiguracja przeprowadzana jest z poziomu instalatora, pomoc na temat instalacji znajduje się na: 

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/installing.html


Po instalacji i uruchomieniu serwera należy uruchomić MySQL Workbench. Niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  1. Utworzenie nowej bazy danych.
  2. Dodanie użytkownika MySQL który będzie miał dostęp do bazy danych TaxMachine.
  3. Zwiększenie parametru max_allowed_packet do przynajmniej 200MB lub więcej.


Utworzenie bazy danych


Należy kliknąć przycisk "Create a new schema in the connected server", wpisać nazwę bazy, z listy "Collation" wybrać utf8_polish_ci i kliknąć "Apply" i w następnym oknie nowu "Apply".
Dodanie użytkownika


Klikamy "Users and Privileges", "Add Account", wpisujemy login, hasło (dwa razy).
Następnie klikamy zakładkę "Schema Privileges", "Add entry", "Selected schema", wskazujemy utworzoną wcześniej bazę i OK. Klikamy 'Select "ALL"' i klikamy "Apply".

Zwiększenie parametru max_allowed_packet


Klikamy "Options File", zakładka "Networking", w "max_allowed_packet" wpisujemy 200MB (lub więcej) i klikamy "Apply". Po zmianie tej wartości należy zrestartować serwer MySQL.

Sprawdzenie wartości parametru default_password_lifetime


Standardowo ważność hasła użytkownika w MySQL ustawiona jest na 360 dni. Warto jest zmienić tą wartość na większą lub wyłączyć to ograniczenie, bowiem jeżeli hasło wygaśnie to program TaxMachine nie będzie mógł się połączyć z serwerem i trzeba będzie ponownie ustawić hasło przez MySQL Workbench.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.