Dzięki powiązaniu firm z płatnikami w Programie Płatnika w oknie Asystenta Płatnika program TaxMachine może otwierać płatników dla wskazanych firm, korzysta się tutaj z opcji "Otwórz Płatnika". Opcja ta działa po wskazaniu firmy na liście firm lub z dowolnego węzła pod firmą. Dla wygody przypisano do niej identyczny skrót jak w oknie wyboru płatnika w Programie Płatnika, czyli Alt + W. Pamiętajmy, że Program Płatnika musi być włączony aby ta opcja działała, ale nie trzeba być zalogowanym, TaxMachine może się zalogować automatycznie, wymaga to podania nazwy użytkownika i hasła w opcjach.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.