Przed rozpoczęciem korzystania z opcji związanych w Programem Płatnika należy uzupełnić konfigurację, opcje te są dostępne w oknie konfiguracji programu, zakładka "Program Płatnika".


Należy tutaj podać dane do logowania do bazy danych Programu Płatnika, podać PIT do certyfikatu używanego po podpisywania komunikatów wysyłanych do systemu ZUS, można też tutaj podać dane do logowania do Programu Płatnika w celu korzystania z opcji automatycznego logowania.
Poniższy film pokazuje jak otworzyć okno konfiguracji:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.