Okno Asystenta Płatnika służy ma opcje importu płatników z Programu Płatnika oraz zawiera przyciski do włączania i wyłączania automatów wysyłkowego i aktualizacyjnego. Synchronizacja danych z płatnikiem musi być przeprowadzona po każdej zmianie zawartości listy płatników w Programie Płatnika, czyli po dodaniu, usunięciu lub zmianie nazwy skróconej płatnika. Synchronizacja danych z PP nie jest wymagana dla działania automatu wysyłkowego.


Okno asystenta jest przydatne także do zarządzania płatnikami w Programie Płatnika, dzięki opcjom filtrowania, sortowania i grupowania można sprawdzić np. czy istnieją płatnicy nie powiązani z klientami w TaxMachine, jakieś stare podmioty, które warto przenieść do archiwum w Programie Płatnika.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.