Automat wysyłkowy rozpoczyna swoją pracę od kroku drugiego kreatora grupowego wysyłania zestawów w Programie Płatnika. Po wybraniu zestawów do wysyłki należy kliknąć "Dalej", asystent przejmuje od tego momentu sterowanie Programem Płatnika, przeprowadza aktualizację płatników, podpisuje komunikaty związane z aktualizacją płatników i wysyłką zestawów z użyciem zdefiniowanego w Płatniku certyfikatu (pamiętajmy o podaniu numeru PIN do certyfikatu w konfiguracji) i wysyła podpisane dokumenty.


Pracę automatu można w każdej chwili przerwać klikając ponownie przycisk "Automat wysyłkowy". Automat ten może pracować w tle, w przeciwieństwie do automatu aktualizacyjnego jego praca nie wymaga wyłącznego dostępu do pulpitu.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.