Automat aktualizacyjny przeprowadza aktualizację danych płatników w Programie Płatnika. Utrzymywanie płatników w aktualnym stanie przyspiesza pracę z podczas tworzenia dokumentów oraz podczas wysyłki zestawów w Programie Płatnika, warto zatem na bieżąco aktualizować płatników, nie rzadziej niż raz na kilka dni.


Podmioty oznaczone jako Aktywne (asystent oznacza w ten sposób wszystkich aktualnych klientów biura) i podlegające automatycznej aktualizacji (domyślnie ostatnia aktualizacja nie wcześniej niż 4 miesiące temu) będą aktualizowane w ramach tego automatu. Aktualizacja może być przeprowadzona tylko dla podmiotów, dla których podczas weryfikacji nie trzeba podawać danych weryfikacyjnych niedostępnych w kartotece płatnika Programu Płatnika, czyli wszystkie podmioty prowadzone na bieżąco będą zaktualizowane. Płatnicy dla których ręcznie trzeba podać dane weryfikacyjne zostaną pominięte, należy je zaktualizować ręcznie.


Po wciśnięciu przycisku "Automat aktualizacyjny" program przejmuje sterowanie Programem Płatnika i przeprowadza aktualizację danych aktywnych płatników w kolejności od najdawniej zaktualizowanego. Pamiętajmy o konieczności podania w opcjach programu numeru PIN do certyfikatu używanego do podpisywania komunikatów wysyłanych do ZUS podczas aktualizacji.


Automat ten wymaga wyłącznego dostępu do pulpitu, sterowanie Programem Płatnika wymaga w tym przypadku aktywowania jego okien, należy zatem przeprowadzać aktualizację po godzinach pracy biura lub wyznaczyć osobne stanowisko dla potrzeb przeprowadzania aktualizacji.

W oknie asystenta można sprawdzić datę ostatniej aktualizacji płatnika. Wszelkie informacje dotyczące płatników są pobierane z bazy Programu Płatnika po kliknięciu "Synchronizuj...", pamiętajmy więc o synchronizacji danych aby mieć aktualne dane w tym widoku. Widać też tutaj podgląd statusu aktywności, potwierdzenia, daty rejestracji i wyrejestrowania płatnika - wszystkie te informacje pochodzą z systemu ZUS i są pobierane podczas aktualizacji (a potem synchronizacji) płatnika.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.