Zautomatyzowany import plików KEDU wymaga przeprowadzenia powiązania firm z płatnikami w Programie Płatnika w oknie Asystenta Płatnika oraz włączenia tej funkcji automatycznego importu w oknie konfiguracji programu TaxMachine.
Program Płatnika musi być włączony aby ta opcja działała. Poniżej pokazano jak to wygląda podczas eksportu składki właściciela:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.