Wersja dla biur posiada opcję archiwizacji podmiotów. Funkcja ta działa na zasadzie dodatkowego filtra podmiotów, podmioty tak oznaczone są niewidoczne w programie. Stosowanie tej opcji jest zalecane dla nieobsługiwanych już podmiotów w przypadku dużych baz danych w biurach rachunkowych bowiem przyspiesza to działanie programu.
W przypadku konieczności powrotu do zarchiwizowanego podmiotu należy tymczasowo włączyć widoczność takich pozycji w opcjach programu:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.