Kwoty nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jest automatycznie przenoszona do kolejnej części deklaracyjnej JPK_V7. Dla JPK_V7M program najpierw wyszukuje najnowszy JPK_V7M z poprzedniego miesiąca, jeżeli nie znajdzie to sprawdza czy istnieje JPK_V7K z poprzedniego kwartału. Dla JPK_V7K sprawdzanie odbywa się w odwrotnej kolejności, najpierw sprawdzane jest najnowsze JPK_V7K z poprzedniego kwartału, jeżeli nie ma to program szuka JPK_V7M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału.

Pod uwagę brana jest zawsze najnowsza (ostatnia) wersji pliku JPK_V7 za poprzedni miesiąc lub kwartał bez względu na status wysyłki, prosimy na to uważać i nie zostawiać żadnych roboczych/testowych/niekompletnych/cząstkowych plików JPK_V7(M/K) bowiem może to spowodować przeniesienie nieprawidłowej kwoty.


Zwracamy też uwagę, że dla JPK_V7(M/K), sporządzanych dla lat wcześniejszych niż 2022, program bierze także pod uwagę e-deklaracje VAT-7(K), w dodatku mają one pierwszeństwo przed JPK_V7(M/K) w tym okresie. Nie należy więc tworzyć żadnych roboczych e-deklaracji tego typu obok JPK_V7 bowiem może to spowodować przeniesienie nieprawidłowej kwoty nadwyżki. Ewentualnie prosimy pamiętać o ich skasowaniu przed wygenerowaniem części deklaracyjnej JPK_V7.


Podobny problem może też występować w raportach podsumowania kolumn KPiR i podsumowania ryczałtu, w których wykazywane są kwoty VAT do zapłaty i do przeniesienia w ramach całego roku. Jeżeli występują w nim błędne kwoty to należy sprawdzić, czy nie zapisano roboczych/testowych/niekompletnych/cząstkowych wersji plików JPK_V7 z częściami deklaracyjnymi. Program bierze do tego raportu zawsze najnowszą wygenerowaną dla danego miesiąca część deklaracyjną, niezależnie od statusu wysyłki.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.