Od października 2020, zamiast osobnych deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, składa się jeden plik JPK_V7, zwany też "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK". Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/

 

Uwaga!

W przypadku nabyć bez odliczenia VAT, w tym także nabyć 0% lub zwolnionych, nie wystąpi odliczenie VAT naliczonego. Takie pozycje nie są wykazywane w JPK_V7 w pozycjach dotyczących podatku naliczonego, zobacz "Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług", załącznik "Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy", punkt I.5. "Obliczenie wysokości podatku naliczonego" oraz punkt II.6. Poniżej fragmenty tych aktów prawnych.


I.5:


II.6:Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M (deklaracja miesięczna) z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej dla starego JPK_VAT.

Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.


Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.


Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, w tym:

  • pola dotyczące zwrotu podatku, 
  • przeksięgowanie zwrotu na inny podatek, 
  • zwrot z kas fiskalnych, 
  • nadwyżka VAT naliczonego z poprzedniej deklaracji.

Na poniższym filmie pokazujemy jak zmienia się typ tworzonego pliku w zależności od oznaczenia "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji firmy/podatnika.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.